HELDU DILA! HELDU DILA!

Iyote usaña dariyo gue pasilluk.
Sarrera ta zikloko txokuak antolatu ttugu, korreidoria re apaindua ... Intxixuk ta sorginak baute gurian txokua iña. 
HELDU DILA HELDU DILA!!